Używanie palety euro

Palety drewniane służące jako drewniana platforma do przechowywania lub transportowania dla bezpieczeństwa powinna być zawsze ustawiona równo. Towar na niej ustawiony nie powinien przekraczać 1000 mm wysokości, gabaryty powinny przypominać prostopadłościan, a wagowo nie powinno przekraczać 1000 kg. Tak przygotowana paleta nazywana jest jednostką ładunkową. Dopuszczane jest piętrzenie jednostek ładunkowych.

Brak możliwości komentowania